Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. M. Dąbrowskiej

Opinie na temat różnych firm z wielu branż. Opowiadamy o swoich doświadczeniach, polecamy albo odradzamy.