Technikum Ekonomiczne nr 1 w Zespole Szkół nr 3 im. O. Langego

Opinie na temat różnych firm z wielu branż. Opowiadamy o swoich doświadczeniach, polecamy albo odradzamy.