Technikum nr 7 w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych im. Polskich Zwycięzców Enigmy

Opinie na temat różnych firm z wielu branż. Opowiadamy o swoich doświadczeniach, polecamy albo odradzamy.