Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa deTocquevillea

Opinie na temat różnych firm z wielu branż. Opowiadamy o swoich doświadczeniach, polecamy albo odradzamy.