Bez kategorii

Jak wyłączyć komputer o danej godzinie?

• Zakładki: 1


Jeśli chcesz ustawić wyłączanie komputera o określonej godzinie, możesz to zrobić za pomocą narzędzi systemu Windows. Dzięki temu będziesz mógł wyłączyć komputer automatycznie o danej porze, bez konieczności ręcznego wyłączania go. W tym artykule opisano, jak skonfigurować wyłączanie komputera o określonej godzinie.

Jak wyłączyć komputer o danej godzinie za pomocą narzędzi systemowych Windows?

Aby wyłączyć komputer o danej godzinie za pomocą narzędzi systemowych Windows, należy wykonać następujące czynności:

1. Otwórz Panel Sterowania i przejdź do sekcji „Zaplanuj zadanie”.

2. Kliknij przycisk „Utwórz zadanie” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. W polu „Nazwa” wpisz nazwę zadania, np. „Wyłącz komputer”.

4. Przejdź do sekcji „Akcje” i wybierz opcję „Uruchom program”.

5. W polu „Program lub skrypt” wpisz ścieżkę do pliku shutdown.exe, który jest dostarczany razem z systemem Windows (np.: C:WindowsSystem32shutdown.exe).

6. Przejdź do sekcji „Opcje” i wybierz opcję „Ustaw harmonogram”.

7. Wybierz odpowiedni czas i datę, aby ustawić godzinę wyłączania komputera oraz określić, czy ma się to powtarzać cyklicznie lub jednorazowo.

8. Kliknij przycisk „OK”, aby potwierdzić ustawienia i aktywować harmonogram zadania.

Jak wyłączyć komputer o danej godzinie za pomocą aplikacji do automatyzacji?

Aby wyłączyć komputer o danej godzinie za pomocą aplikacji do automatyzacji, należy wykonać następujące czynności:

1. Zainstalować aplikację do automatyzacji na komputerze.

2. Utworzyć zadanie, które będzie wykonywane o określonej godzinie.

3. W polu „Akcja” wybrać opcję „Wyłącz”.

4. Ustawić datę i godzinę, o której ma być wykonane zadanie.

5. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać ustawienia i aktywować zadanie.

Jak wyłączyć komputer o danej godzinie za pomocą skryptów i poleceń wiersza polecenia?

Aby wyłączyć komputer o danej godzinie za pomocą skryptów i poleceń wiersza polecenia, należy wykonać następujące czynności:

1. Otwórz wiersz polecenia (cmd).

2. Uruchom skrypt shutdown.exe z odpowiednimi parametrami, np.: shutdown -s -t 3600 -f, gdzie -s oznacza wyłączenie systemu, -t 3600 oznacza czas do wyłączenia systemu (w sekundach), a -f oznacza natychmiastowe zamknięcie programów.

3. Po uruchomieniu skryptu system zostanie automatycznie wyłączony po upływie określonego czasu.

Podsumowując, wyłączenie komputera o określonej godzinie jest bardzo proste. Można to zrobić poprzez ustawienie harmonogramu wyłączania w Panelu sterowania lub skorzystanie z narzędzia do automatycznego wyłączania systemu Windows. W obu przypadkach można ustawić godzinę, o której komputer ma się automatycznie wyłączyć.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
6 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *