Prawo

Pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa ws. Amber Gold – co warto wiedzieć?

• Zakładki: 33


Pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie Amber Gold dotyczył działalności spółki Amber Gold, która była podejrzewana o prowadzenie piramidy finansowej i oszustwa inwestycyjne. Amber Gold była firmą oferującą inwestycje w złoto, obiecującą wysokie zwroty z inwestycji, co okazało się nieuczciwe.

Pozew zbiorowy ws. Amber Gold – podstawy prawne

Podstawą skargi przeciwko Skarbowi Państwa była zarzut odpowiedzialności za niewłaściwe nadzorowanie rynku finansowego oraz brak odpowiednich działań w celu ochrony inwestorów przed oszustwami. Instytucjom państwowym zarzucano, że nie podjęły odpowiednich działań regulacyjnych i nadzorczych wobec Amber Gold, pomimo zgłaszanych wcześniej sygnałów ostrzegawczych.

Sprawa była rozpatrywana przez polskie sądy, które zajmowały się zarówno pozwem zbiorowym, jak i indywidualnymi skargami poszkodowanych inwestorów. W 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez inwestorów Amber Gold. Sąd uznał, że organy państwa zawinione są za zaniedbania w nadzorze nad działalnością Amber Gold.

Pozew zbiorowy ws. Amber Gold – odszkodowania dla poszkodowanych

W wyniku tego orzeczenia Skarb Państwa został zobowiązany do wypłaty odszkodowań poszkodowanym inwestorom. Jednakże, sprawę skomplikowało to, że Amber Gold ogłosiło upadłość, a środki zgromadzone przez spółkę okazały się niewystarczające, aby pokryć wszystkie roszczenia inwestorów.

Ostatecznie, sprawą Amber Gold zajmowały się również organy ścigania w celu ścigania osób odpowiedzialnych za oszustwa. W ramach postępowania karnego, kilka osób związanych z Amber Gold zostało skazanych za oszustwa finansowe.

Podsumowując, pozew zbiorowy Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie Amber Gold dotyczył zarzutu zaniedbań w nadzorze i ochronie inwestorów. Sąd uznał odpowiedzialność Skarbu Państwa za straty poniesione przez inwestorów, którym w wyniku wygranego procesu udało się odzyskać znaczną sumę pieniędzy. Obecnie trwają przygotowania do drugiego pozwu zbiorowego w tej sprawie.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
107 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *