Prawo

Unieważnienie kredytu CHF a roszczenia banków o zwrot zwaloryzowanego kapitału

• Zakładki: 219


Kredyty frankowe w Polsce od dawna były przedmiotem kontrowersji i batalii prawnych. Jednym z kluczowych aspektów tych sporów jest kwestia unieważnienia umów kredytowych, a w konsekwencji, roszczeń banków o zwrot zwaloryzowanego kapitału. W tym artykule omówimy, jakie są główne kwestie związane z unieważnieniem kredytu frankowego i roszczeniami banków w tej sprawie.

Unieważnienie kredytu frankowego – czy warto?

Unieważnienie kredytu frankowego jest procesem, w którym kredytobiorca stara się o uchylenie umowy kredytowej. Głównym argumentem jest tu niezgodność umowy z prawem, zwłaszcza w kontekście niedostatecznej informacji i przejrzystości oferty kredytowej udzielonej przez bank. Kwestią sporną między bankami a kredytobiorcami są także tzw. klauzule abuzywne i zapisy spreadowe.

Jeśli unieważnienie zostanie uznane, umowa kredytowa jest unieważniana, a kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku spłaty kredytu. Odzyskuje także nadpłatę, jeśli do takiej doszło. Bank może jednak dochodzić zwrotu kwot, które już zostały spłacone.

Roszczenia banków o zwrot zwaloryzowanego kapitału

Banki często stawiają opór wobec prób unieważnienia umów kredytowych. Jeszcze do niedawna – do czasu niekorzystnego dla nich wyroku TSUE – próbowały uzyskać od kredytobiorców opłatę za bezumowne korzystanie z kapitału. Gdy taką możliwość odebrał im wyrok TSUE, banki zaczęły pozywać frankowiczów o zwrot zwaloryzowanego kapitału. Oznacza to, że chcą odzyskać od kredytobiorców korzyść wynikającą z okresu, w którym kurs franka szwajcarskiego był korzystny. Póki co większość sądów odrzuca takie roszczenia, jednak były przypadki, w których sąd przyznał rację bankom. Z całą pewnością i w tym zakresie będzie konieczne orzeczenie TSUE, by unormować orzecznictwo w sądach krajowych.

Kwestia unieważnienia kredytu frankowego a roszczeń banków o zwrot zwaloryzowanego kapitału to nowe zagadnienie w długotrwałym sporze dotyczącym kredytów frankowych. Kredytobiorcy muszą być świadomi, że próby unieważnienia umów mogą spotkać się z oporem ze strony banków, które starają się odzyskać swoje korzyści. Dlatego skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym i finansowym jest kluczowe, aby podjąć najlepszą decyzję zgodnie z własnymi potrzebami i sytuacją finansową. Kredyty frankowe Zielona Góra unieważniane są coraz liczniej, jednak każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia nie tylko przez sąd, ale także przez doświadczonego prawnika.

Fot, Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
79 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *