Prawo

Jak walczyć z mobbingiem w miejscu pracy? Podpowiada radca prawny Małgorzata Maciejewska

• Zakładki: 40


Mobbing w miejscu pracy jest poważnym problemem, który może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników. Aby skutecznie z nim walczyć, ważne jest, aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy potrafili go rozpoznać i skutecznie jemu zapobiegać. 

Mobbing w pracy może przybierać różne formy i nie zawsze polega na tym, że strona silniejsza czy też bardziej uprzywilejowana znęca się nad osobą słabszą, zajmującą niższe stanowisko w hierarchii zawodowej. Czasami mocne strony danej osoby mogą sprawdzić, że prześladowca poczuje się zagrożony, co wyzwoli w nim negatywne, czasami wręcz agresywne zachowanie. Osobą znęcającą się może być również koleżeństwo z pracy. Według Kodeksu pracy mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Mówiąc o mobbingu w pracy, nie mamy na myśli pojedynczych incydentów, lecz działania długotrwałe i uporczywe, mocno wpływające na pracę ośmieszanej, poniżanej czy też izolowanej społecznie i zawodowo osoby, jak również jej postrzeganie siebie. 

Mobbing w pracy – jak sobie z nim radzić?

Przeciwdziałanie mobbingowi to obowiązek pracodawcy.  Powinien on stosować politykę antymobbingową, a także tworzyć bezpieczne środowisko pracy poprzez edukację i szkolenia dla swoich pracowników. Pracownicy powinni być świadomi swoich praw i mieć odwagę, aby zgłaszać mobbing do swojego przełożonego lub do odpowiednich organów. Jeśli po złożeniu skargi, problem nadal się utrzymuje i nie zostały podjęte żadne kroki, by naprawić tę sytuację, osoba doświadczająca mobbingu może rozważyć podjęcie kroków prawnych, co w praktyce oznacza skierowanie sprawy do sądu pracy. Przed podjęciem tego kroku należy zasięgnąć profesjonalnej porady w kancelarii radcy prawnego Łódź, aby uzyskać informacje dotyczące postępowania w takich sytuacjach.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
56 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *